Hóa dầu Petrolimex (PLC): 9 tháng lãi sau thuế 113 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch

Riêng mảng dầu mỡ nhờn mang lại hơn một nửa khoản lợi nhuận gộp cho công ty.

Hóa dầu Petrolimex (PLC):9 tháng lãi sau thuế 113 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (PLC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 1.171 tỷ đồng, giảm 8,5% so với quý 3 năm ngoái. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 176 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 180 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp đạt 15%.

Hóa dầu Petrolimex (PLC):9 tháng lãi sau thuế 113 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch - Ảnh 1.

Hóa dầu Petrolimex (PLC): 9 tháng lãi sau thuế 113 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch – Ảnh 1.

Doanh thu tài chính tăng 14 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt gần 17,4 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nhờ tăng thu lãi tiền gửi. Trong khi đó chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay giảm được hơn 1,2 tỷ đồng, còn 33 tỷ đồng. Ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ tăng gấp 5 lần, lên 21 tỷ đồng.

Trên BCTC công ty thể hiện, dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn đến cuối quý 3 còn 1.636 tỷ đồng (giảm 523 tỷ đồng so với đầu năm). Và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn còn 114,5 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Kết quả, quý 3 Hóa dầu Petrolimex còn lãi sau thuế 26,1 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng so với lợi nhuận đạt được quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 4.337 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó doanh thu từ dầu mỡ nhờn đạt 1.092 tỷ đồng, doanh thu từ nhựa đường đạt 1.453tỷ đồng còn từ hóa chất đạt 1.758tỷ đồng, còn lại là doanh thu cung cấp dịch vụ.

Hóa dầu Petrolimex (PLC):9 tháng lãi sau thuế 113 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch - Ảnh 2.

Hóa dầu Petrolimex (PLC): 9 tháng lãi sau thuế 113 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch – Ảnh 2.

Riêng mảng dầu mỡ nhờn đóng góp hơn 25% tổng doanh thu nhưng mang lại đến 55% tổng lợi nhuận gộp đạt được trong kỳ với gần 330 tỷ đồng. Mảng Nhựa đường đóng góp 33,5% và mang lại hơn 155 tỷ đồng lợi nhuận gộp – chiếm tỷ trọng gần 26%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 113,3 tỷ đồng, giảm 2,4% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và đã hoàn thành 68% kế hoạch năm. EPS đạt 1.403 đồng.

Nguồn: Trí thức trẻ

028.37273883