BAO BÌ PP- TÚI VẢI KHÔNG DỆT

Xem tất cả 10 kết quả

SẢM PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

BAO BÌ PP- TÚI VẢI KHÔNG DỆT

Túi đựng rác tự phân hủy

BAO BÌ PP- TÚI VẢI KHÔNG DỆT

Túi đựng thực phẩm THSH PVC

BAO BÌ PP- TÚI VẢI KHÔNG DỆT

Túi Nilon sinh học

BAO BÌ PP- TÚI VẢI KHÔNG DỆT

Túi nylon tự phân hủy sinh học

BAO BÌ PP- TÚI VẢI KHÔNG DỆT

Túi vải không dệt standard

028.37273883