Giá xăng dầu 16/12/2020

Giá bán lẽ xăng dầu 16/12/2020 
Sản phẩm                                  Vùng 1                                 Vùng 2
Xăng RON 95-IV                       16.100                                  16.420
Xăng RON 95-III                        16.000                                  16.320
E5 RON 92-II                             15.120                                  15.420
DO 0,001S-V                             12.240                                  12.480
DO 0,05S-II                               11.890                                  12.120
Dầu hỏa 2-K                             10.770                                  10.980

028.37273883