Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 12/07/2021

Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 12/07/2021 đến khi có thông báo mới như sau :

 

Thời điểm 15h00  ngày ngày 12/07/2021 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 27/07/2021.
*Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Quí I/2021

-Nhập từ Asean                Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0%

-Nhập khẩu từ Korea       Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0%

-Mua từ Dung Quất        Xăng 7% Dầu 7%

-Mua từ Nghi Sơn           Xăng, DO Không dưới 7%

*Chi phí định mức: Chi phí dành cho hoạt động của đầu mối và đại lý phân phối

*Lợi nhuận định mức: Lợi nhuận định mức của các đầu mối nhập khẩu

*Mức trích quỹ BOG: Mức trích cho quỹ bình ổn

*SDQ: Mức chi sử dụng quỹ bình ổn hiện tại và trước đó

*Giá  đang áp dụng E100  15.868 VND/lit chưa có VAT

 

Các khoản mục ĐV tính M95 E5 DO 0.05%S KO FO 180
Chi phí định mức* VNĐ/LÍT,Kg 1050 1250 950 950 600
Lợi nhuận định mức VNĐ/LÍT,Kg 300 300 300 300 300
Thuế BVMT VNĐ/LÍT,Kg 4000 3815 2000 1000 2000

 

Nguồn tin: Xangdau.net

028.37273883