GIÁ BÁN LẼ XĂNG DẦU 17/10/2020

Giá bán lẻ
Sản phẩm                             Vùng 1                        Vùng 2
Xăng RON 95-IV                   15.220                          15.520
Xăng RON 95-III                   15.120                          15.420
E5 RON 92-II                        14.260                          14.540
DO 0,001S-V                        11.470                          11.690
DO 0,05S-II                           11.120                          11.340
Dầu hỏa 2-K                          09.590                          09.780

028.37273883