Cổ phiếu VIP tăng mạnh, VIPCO đăng ký bán toàn bộ 3 triệu cổ phiếu quỹ

Đây là toàn bộ số cổ phiếu VIPCO mua lại vào hồi đầu năm 2018 để làm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, tăng giá trị giao dịch.

Cổ phiếu VIP tăng mạnh, VIPCO đăng ký bán toàn bộ 3 triệu cổ phiếu quỹ

CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã chứng khoán VIP) công bố thông tin về việc bán cổ phiếu quỹ. Theo đó, VIPCO đăng ký bán tối đa toàn bộ 3 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và hoặc thỏa thuận, thời gian thực hiện không ít hơn 10 ngày và không quá 30 ngày kể từ ngày được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Công ty đã hoàn thành việc công bố thông tin về việc nhận được thông báo chấp thuận của UBCKNN.

Mục đích bán cổ phiếu quỹ lần này nhằm tăng số cổ phần đang lưu hành.

Đây là toàn bộ số cổ phiếu VIPCO mua lại vào hồi đầu năm 2018 để làm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, tăng giá trị giao dịch. Trước đó công ty không nắm giữ cổ phiếu quỹ nào.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 24/12 cổ phiếu VIP đóng cửa tại mức 7.900 đồng/cp, tăng hơn 25% so với hồi đầu tháng 11 vừa qua và đã tăng hơn 74% so với hồi đầu năm. Tạm tính theo mức giá này, nếu bán toàn bộ cổ phiếu quỹ hiện có, VIPCO có thể thu về 23,7 tỷ đồng.

Cổ phiếu VIP tăng mạnh, VIPCO đăng ký bán toàn bộ 3 triệu cổ phiếu quỹ - Ảnh 1.

VIPCO vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2020 với doanh thu giảm mạnh 34% so với cùng kỳ, đạt gần 119 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế theo đó giảm mạnh chỉ bằng 1/4 quý 3 năm ngoái, đạt 5,5 tỷ đồng. Doanh thu 9 tháng đầu năm giảm 12% so với cùng kỳ xuống mức 389 tỷ đồng, tuy nhiên nhờ hoạt động khác báo lãi lên tới hơn 56 tỷ đồng đến từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ trong quý 2/2020 tăng mạnh so với con số gần 714 triệu đồng cùng kỳ nên sau khi trừ các khoản chi phí VIPCO có lãi 9 tháng đầu năm ghi nhận 78,2 tỷ đồng trong khi cùng chỉ lãi 993 triệu đồng.

Tính đến 30/9/2020, VIPCO còn gần 7,6 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần; hơn 306 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn gần 143 tỷ đồng.

Nguồn: Nhịp sống kinh tế

028.37273883